Otvaranje kartona

OTVARANJEM KARTONA U ZAVODU KONZILIJUM OSTVARUJETE POPUST OD 7,5% NA SVE VRSTE NAŠIH USLUGA

 1. Šta je potrebno da otvorim karton?

  Da biste otvorili karton, potrebno je da na prijemu u laboratoriji zatražite da Vam se otvori karton. Na licu mesta daćete svoje lične podatke: ime i prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i email adresu.

 2. Koliko traje otvaranje kartona?

  Otvaranje kartona je brz postupak, traje onoliko koliko je potrebno da se unesu Vaši lični podaci u informacioni sistem. Nakon otvaranja kartona dobićete karticu sa Vašim brojem kartona koju treba da ponesete prilikom dolaska u laboratoriju. U slučaju da je nemate kod sebe, dovoljno je da kažete osobi na prijemu da imate otvoren karton i brzo ćemo Vas naći u informacionom sistemu.

 3. Šta dobijem otvaranjem kartona?

  Otvaranje kartona Vas ne obavezuje da sve analize radite kod nas, ali time:

  • stičete pravo na popust u iznosu od 7,5% na sve naše usluge,uključujući i patronažu,
  • skraćuje se vreme na prijemu jer ne morate da dajete svaki put svoje lične podatke,
  • svi nalazi se prenose u Vaš lični karton tako da su lako dostupni kad god Vam zatrebaju.

 4. Da li mogu da ostvarim popust koristeći tuđi karton?

  Iz kartona se automatski preuzimaju lični podaci pacijenta i prenose u izveštaj o ispitivanju tako da se može koristiti samo lični karton pacijenta kome se rade analize.

IZJAVA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA:

Lične podatke prikupljamo od Vas na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti a za potrebe pružanja laboratorijske dijagnostike i izdavanja izveštaja o ispitivanju na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Politikom zaštite privatnosti Zavoda Konzilijum koja je usaglašena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr.).

>PREUZMITE PRIMER KARTONA