Konzilijum

STID- novi genetski test za otkrivanje naslednih bolesti.

STID, skraćenica od   “Screening Test for Inherited Diseases”,  je test kojim se detektuje više od 400 mutacija u više od 100 genetskih oboljenja uključujući:
Cističnu fibrozu; Spinalnu muskularnu atrofiju, Mentalnu retardaciju, Gluvoću, Slepilo, I mnoge druge genetske bolesti koje se ispoljavaju kod dece rođene od zdravih roditelja.

Zbog toga je STID test prvenstveno namenjen budućim roditeljima koji žele da znaju da li nosioci pomenutih  mutacija.

Test se radi iz krvi uzete sa EDTA.

RADNO VREME ZA NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE

LABORATORIJE ''KONZILIJUM'' ZA VREME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA RADITI U SLEDEĆEM REŽIMU:                                                                     

LABORATORIJA U MLADENOVCU NA NOVOJ ADRESI

Laboratorija Konzilijum je u Mladenovcu promenila adresu. Sada se nalazimo u Kralja Aleksandra Obrenovića 56. lokal 6.,

Kontakt telefoni su 011/8231-957 i 064/649-8570.

KONZILIJUM U VELIKOJ PLANI

 

Zavod Konzilijum je,  u skladu sa stalnim unapređenjem kvaliteta rada, otvorio novu laboratoriju u Velikoj Plani na adresi Kralja Petra Prvog 12.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 026 516-156 ili 065 9521-156

Radno vreme: od 7 – 19 h

Subotom: od 8-14 h

POVEĆANJE POPUSTA ZA PACIJENTE KOJI IMAJU OTVOREN KARTON

 

Od 15.01.2014. godine popust za sve pacijente koji imaju otvoren karton je povećan sa 5% na 7,5%.  

LAJMSKA BOLEST (Lyme borreliosis)

Lajmska bolest (Lyme borreliosis)  je  oboljenje koje izaziva bakterija iz roda spiroheta, Borrelia Burgdorferi. To je najčešće oboljenje na severnoj hemisferi koje prenosi određena vrsta iksoidnih krpelja (Ixodes ricinus).

NEINVAZIVNI PRENATALNI TEST-NIPT (PRENATALNA DIJAGNOSTIKA IZ KRVI MAJKE)

Šta je NIPT?

Neinvazivni prenatalni test (NIPT) je analiza  fetalne DNK izolovane iz krvi majke koja se vrši u cilju sigurne i pouzdane dijagnostike najčešćih aneuploidija (hromozoma 21, 18, 13, X ili Y) kod fetusa. Za određivanje se koristi Harmony test, a sam test se izvodi u laboratoriji ARIOSA, US sertifikovanoj genetskoj laboratoriji.

Koje  hromozomske aberacije se mogu  dijagnostifikovati NIPT-om?

Trizomija 21 (Daunov sindrom)

VIRUS ZAPADNOG NILA (WNV)

Groznica Zapadnog Nila, oboljenje koje prenose komarci,  spada u preteće bolesti u Evropi (emerging, odnosno bolesti u nastajanju), a to su bolesti čija je učestalost u poslednje dve decenije porasla i ima tendenciju porasta u budućnosti. Ove promene u učestalosti posledica su klimatskih promena, intenzivnog međunarodnog saobraćaja, širenje vektora na nova geografska područja. Virus je otkriven pre pola veka i proširio se sa afričkog kontinenta na Bliski istok, delove Azije i Australije, centralnu, istočnu Evropu i Mediteran.

REAL-TIME PCR DIJAGNOSTIKA VIRUSNIH GASTROENTERITISA UZROKOVANIH NORO, ASTRO I ROTA VIRUSOM

Sva tri virusa (Norovirus­/Rotavirus/Astrovirus) određuju se iz jednog uzorka. Pošto je analiza bazirana na real-time PCR metodi, jasno je da se radi o visokoj specifičnosti i senzitivnosti pri detekciji ovih patogena.

Virusni gastroenteritisi su česte infekcije želuca i creva čiji su osnovni simptomi povraćanje i dijareja. Mogu ih uzrokovati različiti virusi, a najčešći su Norovirusi, Astrovirusi,  Rotavirusi i Adenovirusi.

PCR METODA ZA DETEKCIJU CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Za razliku od brzih, rutinskih testova, kojima se detektuju toksini koje Clostridium difficile produkuje i koji imaju određena ograničenja, PCR metodom, baziranom na amplifikaciji  gena za citotoksin (toksin B), nepogrešivo se detektuje prisustvo same bakterije u uzorku. Analiza može da se radi iz fecesa ili vode za koju se sumnja da je kontaminirana Clostridiumom difficile.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h
Syndicate content