Osnovna pravila za pripremu pacijenata za uzimanje uzoraka krvi

 • 24 časa pre uzimanja uzoraka ne treba se izlagati teškim fizičkim naporima;
 • 12 časova pre uzimanja uzoraka ne treba konzumirati hranu i piće (izuzev vode);
 • 1 čas pre uzimanja uzoraka ne pušiti;
 • 10-15 minuta pre uzimanja uzoraka sesti i opustiti se.

Pacijenti na hroničnoj terapiji:

Uobičajenu terapiju uzeti nakon venepunkcije ukoliko lekar nije drugačije odredio.

ACE

Ukoliko je moguće, ne uzimati ACE inhibitore najmanje 24 h.

PSA

Ne uzimati uzorak krvi nakon rektalnog pregleda prostate.

Hormoni

 • Polni hormoni kod žena u reproduktivnom periodu se određuju određenog dana ciklusa prema savetu endokrinologa ili ginekologa.
 • Za određivanje pojednih hormona se savetuje plasiranje braunile i mirovanje u trajanju od 30 minuta pre uzimanja uzorka (prolaktin, kateholamini…)

Adrenalin, noradrenalin, dopamin, metanefrin, normetanfrin (kateholamini i metaboliti)

 • 24 sata pre uzimanja krvi, odnosno 24 sata pre početka sakupljanja urina ne konzumirati: kafu, Coca colu, banane, pomorandže, čokoladu, paradajz.
 • Ne uzimati beta blokatore u konsultaciji sa lekarom.

Gastrin

 • 5-7 dana pre uzimanja krvi ne uzimati blokatore protonske pumpe.
 •  24 h pre uzimanja krvi ne uzimati antacide, antiholinergične lekove i antagoniste H2 receptora.

Test opterećenja glukozom (GTT)

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji, u trajanju od 60-300 minuta sa 50, 75 ili 100grama glukoze (u zavisnosti od protokola koji je zahtevao Vaš lekar).

 • Pre izvođenja testa konsultovati lekara o eventualnom prekidu terapije (kortikosteroidi, beta blokatori, diuretici).
 • 12h pre izvođenja testa ne treba konzumirati hranu i piće (izuzev vode).
 • Tokom izvođenja testa pacijent treba da miruje, ne sme da jede, pije i puši.

Izdisajni test na Helicobacter Pylori

 • Mesec dana pre izvođenja testa ne smeju se uzimati antibiotici .
 • Nedelju dana pre izvođenja testa ne smeju se uzimati inhibitori protonske pumpe (Ranisan, Nexium, Controllock….)
 • 6 sati pre izvođenja teste ne sme se uzimati hrana (dozvoljeno je samo piti vodu).

Analiza urina

Pregled urina

Nakon toalete toplom vodom i sapunom, u sterilnu posudu uzeti prvi jutarnji urin (srednji mlaz) i doneti u laboratoriju u roku od dva sata.

Ukoliko je transport odložen duže od 2 sata, uzorak čuvati u frižideru.

24h urin

Urin se može sakupljati u čiste plastične boce (najbolje od flaširane vode).

Za pojedine parametre (kateholamini, VMA, 5HIAA, oksalati, citrati…) urin se sakuplja u posebne boce sa konzervansom. Na zahtev, boca se može dobiti u laboratoriji.

Sakupljane urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana. U laboratoriju doneti celokupnu količinu urina.

Spermogram

Apstinirati 3-5 dana.

Uzorak se ostavlja u sterilnu čašicu u laboratoriji, ili transportuje na telesnoj temperaturi u roku od pola sata. Zbog specifičnosti izrade analize, uzorke za ovu analizu dostaviti u laboratoriji na sledećoj adresi: Knjeginje Zorke 30 u Beogradu.

Pripema pacijenata za mikrobiološke analize

Urinokultura

Nakon toalete toplom vodom i sapunom, prvi jutarnji urin (srednji mlaz) ostaviti u sterilnu posudu i doneti u laboratoriju u roku od dva sata.

Ukoliko nije moguće dati prvi jutranji urin, neopohdno je da prođe minimalno 4 sata između dva mokrenja.

Ukoliko je transport odložen duže od 2 sata, uzorak čuvati u frižideru.

PCR – polno prenosive bolesti (Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum):

Kod muškaraca, analiza se može raditi iz prvog mlaza prvog jutarnjeg urina. Uzorak se može čuvati do 24 h u frižideru.

Brisevi grla i nosa

Nije potrebna priprema.

Stolica (feces)

 • Pre davanja fecesa u periodu od nekoliko dana (ukoliko je moguće) ne uzimati: antacid, uljane laksative, antimikrobne lekove, kontrastna sredstva (soli bizmuta, barijuma i sl)
 • Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka.
 • Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom.
 • Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml tečne stolice). Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka.
 • Transportovati do laboratorije u toku 2 sata na sobnoj temperaturi (22-25oC). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.
 • Iz uzorka stolice se mogu određivati: bakterije, gljivice, paraziti, protozoe, toxksni Clostridium difficile, Adeno i Rota virus, okultno krvarenje i calprotectin.
 • Prepuručuje se analiza iz tri uzastopna uzorka stolice.

Perianalni otisak

Uzorak su uzima ujutru, bez toalete perianalne regije prethodno veče i to jutro.

Koža, nokti

Mesto uzimanja se ne sme tretirati bilo kakvim kremama i antisepticima minimum 12h pre uzimanja uzorka. Kožu obavezno oprati sapunom i vodom pre uzimanja uzorka.

Iskašljaj ( sputum)

Uzorak se daje ujutru, pre toalete i jela.

 • Usta isprati mlakom vodom.
 • Udahnuti duboko 2-3 puta, nakašljati se pri izdisaju i iskašljati sadržaj u sterilnu posudu. Izbegavati kontaminaciju pljuvačkom.
 • Potrebno je min 1 ml uzorka, najbolje 3-5 ml.
 • Transportovati do laboratorije u toku 2 sata na sobnoj temperaturi (22-25oC). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Sperma

Nakon toalete toplom vodom i sapunom spermu ostaviti u sterilnu posudu.

Transportovati do laboratorije u toku 2 sata na sobnoj temperaturi (22-25oC). Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Genitalni brisevi

(vaginalni i cervikalni brisevi – bakteriološki, mikološki, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp. i Ureaplasma spp)

Izbegavati uzimanje briseva za tokom menstrualnog krvarenja i ovulacije

Uretralni brisevi

(bakteriološki, mikološki, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp. i Ureaplasma spp)

Ne urinirati 2 sata pre uzimanja briseva.