Poremećaji ravnoteže vaginalnog mikrobioma i bakterijska vaginoza
22. septembra 2018.
Helicobacter pylor-neinvazivne metode dijagnostike
22. septembra 2018.
Pogledajte sve

Šećerna bolest (Diabetes Mellitus)

Diabetes je hronična bolest metabolizma koja se karakteriše povišenim vrednostima glukoze u krvi.

Procenjuje se da najmanje 50% pacijenata nema postavljenu dijagnozu i ne zna da boluje od šećerne bolesti. Simptomi tipa 2 dijabetesa (najčešćeg oblika dijabetesa) su blagi, bolest često protiče neopaženo i otkriva se kada su već prisutne komplikacije.

Globalna epidemija dijabetesa je jedan od najvećih javno-zdravstvenih izazova 21. veka. Zbog uzroka povezanih sa dijabetesom u svetu, svakih deset sekundi dve osobe obole i jedna umre, a dijabetes je četvrti vodeći uzrok umiranja u Srbiji i Evropi.

Rizik oboljevanja je približno isti kod oba pola.

Prema poslednjim važećim preporukama Svetske zdravstvene organizacije,određivanje glikemije iz venskog uzorka plazme i dalje jeprvi korak testiranja i treba da bude standardni metod za određivanje i saopštavanje nalaza.

Za testiranje se može koristiti bilo koji od standardnih dijagnostičkih kriterijuma:

  1. glikemija našte(određivanje nivoa šećera u krvi “na gladan stomak” odnosno da zadnji lakši obrok  bude najmanje 12 sati pre uzorkovanja)
  2. HbA1c (glikozilirani hemoglobin- odražava prosečnu vrednost nivoa šećera  u plazmi tokom prethodna 2–3 meseca u jednom merenju, koje može biti sprovedeno bilo kada u toku dana i ne zahteva posebne pripreme uključujući i stanje gladovanja).
  3. OGTT (test opterećenja glukozom)

Takođe, u cilju dijagnostikovanja šećerne bolesti i njenih komplikacija, od laboratorijskih testova, a na osnovu preporuke lekara, neophodno je uraditi i biohemijski pregled urina, mikroalbuminuriju, holesterol, trigliceride (HDL, LDL), ureu i kreatinin.

Hronične komplikacije dijabetesa su brojne: dijabetesna oboljenja oka, bubrega i urinarnog trakta, kardiovaskularnog sistema i brojna  druga hronična oboljenja i stanja kao što su povećana sklonost bakterijskim i gljivičnim infekcijama kože i sluznica, digestivnog trakta, respiratornih organa.

Pored lečenja lekovima, važno je i usvajanje navika o zdravim stilovima života bez pušenja i konzumiranja alkohola, pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti.

Odluka o promeni načina života, osobama obolelim od dijabetesa doprinosi boljem lečenju i odlaganju nastanka komplikacija.