Prenatalna dijagnostika
Trombofilije
Pogledajte sve

COVID-19

Virus SARS-CoV-2  koji izaziva COVID-2019(Corona Virus Disease) otkriven je u Decembru 2019. godine u Kini (Vuhan) i do tada nije bio poznat kao tip korona virusa u ljudskoj populaciji. Ovaj virus se razlikuje od svih do sada poznatih korona virusa. ( MERS-CoV, SARS-CoV).

Određeni tipovi korona virusa redovno cirkulišu u ljudskoj populaciji. Većina ljudi se tokom života inficira bar jednim tipom korona virusa.

Još uvek nisu u potpunosti utvrđeni rezervoar, izvor zaraze i način prenošenja ovog virusa. Kao potencijalni rezervoar zaraze se navode životinje, ali nije precizno ustanovljeno koje životinje.

Simptomi bolesti mogu ličiti na prehladu (povišena telesna temperatura, bol u ždrelu, kijavica, slabost, bolovi u mišićima, kašalj I otežano disanje).

Teži oblici bolesti se manifestuju upalom pluća sa povišenom telesnom temperaturom, kašljem i otežanim disanjem. U najtežim slučajevima, može doći do šoka, akutnog respiratornog  sindroma i smrtnog ishoda. Prema dosadašnjim podacima smrtnost među obolelima je oko 2%.

Inkubacija bolesti (vreme od unošenja virusa u organizam do pojave simptoma bolesti) traje od 2 do 14 dana (u proseku 5 dana).

Prenošenje novog korona virusa na ljude je moguće bliskim kontaktom sa životinjama I inficiranim osobama (interhumano prenošenje virusa).

Sa čoveka na čoveka se prenosi direktnim kontaktom preko većih respiratornih kapljica,  udisanjem kapljica koje je zaraženi izbacio kašljanjem ili kijanjem. Prenošenje infekcije putem vazduha (na veće udaljenosti) nije zabeleženo. Ispituju se I drugi putevi prenošenja virusa, kao što je fekalno – oralni put prenošenja, jer je virusna RNA detektovana u stolici pacijenata kod kojih je obolenje potvrđeno, a put prenosa putem aerosola koji se oslobađaju, na primer, prilikom povraćanja takođe nije isključen. Smatra se da je čovek najzarazniji dok ima simptome bolesti.

Obolevanje je opšte, tako da obolevaju svi bez obzira na uzrast I pol, ali rizične kategorije su starije osobe, osobe sa hroničnim bolestima, osobe oslabljenog imuniteta, zdravstveni radnici I članovi porodice koji pružaju negu obolelima.

Mere prevencije podrazumevaju sve klasične mere prevencije respiratornih infekcija, prvenstveno virusnih.

Osnovne mere lične zaštite I zaštite osoba u okruženju:

  1. Higijena ruku, kao univerzalna, osnovna mera prevencije I drugih zaraznih bolesti.

Može se obavljati običnim sapunom i vodom, preparatima za higijenu ruku na bazi alkohola, kao i vlažnim maramicama na bazi alkohola. Preporuka je da se alkoholni preparati nikada ne nanose na vidljivo zaprljane ruke.

  1. Izbegavanje boravka u zatvorenom prostoru gde boravi veliki broj osoba (koncertne, sportske sale, čekaonice I sl.)
  2. Ukoliko smo primorani da boravimo u prostoru gde se nalazi veći broj ljudi, preporučeno je nošenje maski kojima prekrivamo nos i usta (obične, hirurške maske) koje treba menjati čim se navlaže.
  3. Ukoliko osoba ima simptome prehlade, treba da nosi masku u cilju zaštite okruženja.
  4. Prilikom kijanja I kašljanja obavezno usta I nos pokriti maramicom I maramicu baciti u otpad, a ruke nakon toga oprati.

Mere održavanja higijene u prostorijama gde boravimo:

  1. Rutinsko I uobičajeno čišćenje I prebrisavanje prostora I često korišćenih površina opreme koja se nalazi u prostoru.
  2. Što češće provetravanje prostorija

Laboratorijsko ispitivanje COVID-19:

Laboratorijsko ispitivanje se radi u Institutu za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za grip I druge respiratorne viruse.

Materijal za ispitivanje na COVID-19 je bris ždrela i nosa, koji se transportuje u posebnom transportnom medijumu.

Uzorak se transportuje u roku od 48 sati od uzimanja. Transport se vrši na temperaturi od +2 do +80C.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i nadležnim zdravstvenim ustanovama, prati epidemiološku situaciju bolesti izazvane novim korona virusom u svetu (COVID-19), i shodno novim saznanjima i preporukama Svetske zdravstvene organizacije, izdaje obaveštenja za javnost i uputstva za postupanje zdravstvenim ustanovama i drugim nadležnim organima i institucijama.

Putnici којi dоlаzе iz pоdručја intеnzivnе trаnsmisiје virusа, uкоliко imајu simptоmе rеspirаtоrnоg оbоljеnjа sа pоvišеnоm tеlеsnоm tеmpеrаturоm, treba dа sе јаvе tеlеfоnоm nа brој 064 8945 235 којi је оtvоrilо Ministаrstvо zdrаvljа.

Važni Linkovi:

https://www.zdravlje.gov.rs/sekcija/345852/covid-19.php

https://www.zdravlje.org.rs/index.php/lat/aktuelne-vesti/855-korona-virus

http://www.batut.org.rs/index.php?content=2026

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports