Konzilijum / U službi vašeg zdravlja

Zavod Konzilijum je prva privatna akreditovana laboratorija u Srbiji. Uspešno radi više od 20 godina i pruža kvalitetnu uslugu iz različitih oblasti laboratorijske dijagnostike: biohemije, mikrobiologije, patohistologije, citologije, citogenetike i genetike.

Program analiza, koji obuhvata u ovom momentu preko 1500 parametara, pokriva sve oblasti savremene medicine i omogućava da kliničari i pacijenti u najkraćem roku dobiju rezultate neophodne za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Stalnim razvojem i unapređenjem radnog prostora, uvođenjem savremene tehnologije i opreme najpoznatijih svetskih proizvođača kao i stručnim usavršavanjem osoblja, Zavod Konzilijum je pridobio Vaše poverenje i status vodeće laboratorije u regionu.

Zavod pruža visokoprofesionalnu uslugu iz oblasti laboratorijske dijagnostike, svima kojima je to potrebno. Ima razvijenu stručnu saradnju sa eminentnim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Srbije i Evrope i u mogućnosti je da odgovori i na visokospecifične zahteve naučno-istraživačkih radova.

Zavod Konzilijum radi pod stručnim nadzorom mr sci. Drine Topalov, specijaliste medicinske biohemije i New Zealand Registrated Medical Technologist sa preko 30 godina iskustva i aktivnog rada u kliničkim biohemijskim laboratorijama.

Na više lokacija u Beogradu i Srbji, Zavod Konzilijum je lako dostupan svima kojima je naša usluga potrebna.

> 1994. godine mr sci. Drina Topalov, specijalista medicinske biohemije, osnovala je laboratoriju Konzilijum i započela sa radom u oblasti biohemije i mikrobiologije
> 2005. godine proširenjem delatnosti i objedinjavanjem biohemijske i mikrobiološke laboratorije, Konzilijum prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Konzilijum
> 2007. godine Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Konzilijum je rešenjem br. 01-183 Akreditacionog tela Srbije postao prva privatna akreditovana laboratorija za biohemijska ispitivanja