Kalkulator analiza

Priprema15 dana4,999.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,999.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,999.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,999.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h14,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,710.10RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.12RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.12RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.12RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,710.10RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,999.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,999.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,094.26RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,094.26RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,591.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,659.83RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,659.83RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,133.76RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h710.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,591.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,688.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,295.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h29.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h0.00RSD

priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24h29.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana278.32RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana. Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema20 dana6,295.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h122.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,639.90RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,136.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,062.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h2,499.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana5,931.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana15,126.30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana3,560.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 ned.25,480.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 ned.17,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 ned.28,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 ned10,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana20,199.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana9,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana15,126.30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana922.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,383.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,383.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h830.06RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,383.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,383.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,689.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,383.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,383.76RSD

Priprema: Analiza se radi iz drugog jutarnjeg urina (potrebna minimalna količina uzorka je 15ml). U laboratoriju se donosi uzorak tri uzastopna jutra.

Priprema72 h581.14RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3 nedelje10,315.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana609.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,100.00RSD

Priprema: Trajanje apstinencije od 3-5 dana pre ostavljanja uzoraka za određivanje spermograma.

Priprema24 h747.05RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h680.22RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h680.22RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h747.05RSD

Priprema: Preporuka je da se plasira braunila.

Priprema24 h885.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,138.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h685.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,106.81RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h664.05RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,322.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h664.05RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,999.20RSD

Priprema: Preporuka je da se plasira braunila i obavezno mirovanje 30 min. pre uzorkovanja.

Priprema24 h2,900.11RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h793.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,325.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h913.07RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h913.07RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h970.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,984.08RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,219.14RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,219.14RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,053.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana3,552.50RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajiz - ne uzimati beta blokatore

Priprema10 dana3,552.50RSD

Priprema: 1. Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore 2. Urin sakupljati u tamnu bocu u koju je prethodno dodat konzervans (10-15 ml 6M HCl). Tokom sakupljanja, bocu sa konzervansom držati na hladnom (4-8 0C ); Na zahtev boca se može dobiti u laboratoriji. 3. Saklupljanje urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana. 4. Ako je moguće, izmeriti količniu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju.

Priprema24 h747.05RSD

Priprema: Preporuka je da se plasira braunila.

Priprema15 dana2,344.49RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana2,344.49RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,500.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,938.76RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore

Priprema15 dana1,222.06RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

PripremaNeodređeno3,943.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,938.76RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,312.92RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana1,911.59RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema7 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h913.07RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,112.87RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,679.99RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h913.07RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,234.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,234.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana5,103.84RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema5 dana1,152.87RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,163.93RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,189.80RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana3,163.93RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h913.07RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema20 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,189.90RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h570.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h570.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h449.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h449.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h465.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,245.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h580.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,136.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,822.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,199.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h147.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h147.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h235.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h138.35RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h147.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h147.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h120.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,257.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4,410.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana3,689.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana2,305.94RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema30 min11,529.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,458.42RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana4,390.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana4,410.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5-7 dana4,611.88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana6,917.82RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana9,223.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana4,390.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana14,999.88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h399.84RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana2,305.94RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana2,305.94RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,504.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana5,165.58RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,458.42RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana950.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5-7 dana10,376.24RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,458.42RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,729.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2 - 3 dana3,458.42RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana15,386.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana19,796.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana12,100.06RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana17,542.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,420.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana3,028.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana19,992.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana24,990.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,646.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,014.59RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,018.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h426.59RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,512.63RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,420.20RSD

Priprema: Uzorak se uzima ponedeljkom i sredom do 12h.

Priprema15 dana465.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h461.58RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h461.17RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema48 h1,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,664.04RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,744.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h1,764.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,032.53RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,293.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,139.12RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,041.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana7,546.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h661.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,293.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,283.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,283.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,283.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h857.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h735.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,575.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema96 h1,050.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,290.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,040.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema168 h980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana922.35RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,881.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,575.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,323.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h984.68RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,030.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,217.16RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,130.77RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,130.77RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,293.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,293.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,293.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 dana6,860.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,040.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,217.46RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,217.46RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,217.16RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,014.30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema30 dana4,175.78RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,217.16RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema30 dana4,175.78RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,283.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,323.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,567.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,146.39RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,217.16RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,217.16RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,027.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h490.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h490.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana844.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h588.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h588.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h588.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,813.39RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h428.75RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana9,441.32RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,027.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,816.92RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,517.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana24,402.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana12,851.72RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,744.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,999.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana18,885.58RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,247.72RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,247.72RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,984.28RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,984.28RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,983.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,989.08RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,813.39RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h138.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,724.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,724.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h138.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h130.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h0.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema2 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,426.88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,426.88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,426.88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h147.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h784.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,724.80RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h367.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,332.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana490.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana490.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana820.26RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana820.26RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h130.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h4,410.00RSD

Priprema: U konsultaciji sa lekarom.

Priprema15 dana2,813.39RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,813.39RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h1,118.35RSD

Priprema: Ukoliko je pacijent na terapiji inhibitorima ACE-a neophodno je da isključi terapiju najmanje 24, a po mogućnosti i 48h pre uzimanja uzorka krvi.

Priprema15 dana795.76RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,274.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,426.88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana882.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana882.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzeti prvi jutarnji urin, prvi mlaz. Potrebno je minimun 50ml urina).

Priprema48 h1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,410.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana784.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h425.30RSD

Priprema: Analiza se radi iz drugog jutarnjeg urina.

Priprema24 h110.25RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h244.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana671.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h110.25RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h612.50RSD

Priprema: Analiza se radi iz drugog jutarnjeg urina ili iz 24h urina (Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,352.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h205.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,051.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h136.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana470.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema48 h211.68RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h235.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h171.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h122.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h122.50RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h130.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,862.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h382.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h171.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h122.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h122.21RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana918.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h117.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h117.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h382.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h382.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana996.66RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h117.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h110.74RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h110.25RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h367.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h392.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h5,022.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h294.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h83.01RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h105.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h784.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24105.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h793.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h149.84RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte (preporuka je da se uzorkovanje vrši u jutarnjim časovima najkasnije do 12h).

Priprema15 dana1,747.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h149.84RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h588.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h149.84RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,078.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h1,078.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h130.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema2 dana686.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,027.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h138.35RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h420.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h420.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h138.35RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana686.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana597.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana553.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzeti prvi jutarnji urin, prvi mlaz. Potrebno je minimun 50ml urina).

Priprema60 min922.35RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana784.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2 h980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema60 minuta1,014.30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h499.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h499.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,357.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,357.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h499.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,732.64RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,273.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,569.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,391.39RSD

Priprema: 1. Ispitivanje se preporučuje 6 meseci nakon akutne tromboze. 2. Pre OAT (oralno antikoagulantna terapija ili 1-2 nedelje po prestanku terapije OAT. 3. U konsultaciji sa lekarom.

Priprema5 dana2,391.39RSD

Priprema: 1. Ispitivanje se preporučuje 6 meseci nakon akutne tromboze. 2. Pre OAT (oralno antikoagulantna terapija) ili 1-2 nedelje po prestanku terapije OAT. 3. U konsultaciji sa lekarom.

Priprema15 dana2,391.39RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h270.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h490.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,056.04RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,056.04RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h98.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h98.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana686.00RSD

Priprema: 1. Ispitivanje se preporučuje 6 meseci nakon akutne tromboze. 2. Pre OAT (oralno antikoagulantna terapija) ili 1-2 nedelje po prestanku terapije OAT. 3. U konsultaciji sa lekarom.

Priprema9 dana2,063.15RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h270.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema30 min1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h135.24RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,421.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,260.28RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,237.74RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h2,056.04RSD

Priprema: Praćenje terapije LMWH (fraksiparin, fragmin, cleksan) – uzorak za određivanje Anti Xa uzeti u 4-tom satu nakon aplikacije LMWH.

Priprema48 h1,014.59RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,517.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,517.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,875.10RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2 dana306.25RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema152,601.90RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,783.39RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,979.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,508.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,029.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,392.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,979.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,979.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,764.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,295.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,014.59RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,744.49RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,487.42RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,141.08RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana7,693.98RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,245.94RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h612.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h83.30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h130.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h244.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,807.30RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

PripremaNeodređeno6,860.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,724.80RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,274.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,274.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno3,786.72RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,807.30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,366.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,366.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,366.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,209.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,209.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,326.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,568.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,219.14RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,219.21RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,387.86RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,319.66RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.96RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,651.08RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h922.35RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h3,404.21RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h3,404.21RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,125.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,608.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,094.73RSD

Priprema: Za pouzdanost rezultata izdisajnog testa na Helicobacter Pylori od velikog značaja je priprema pacijenta koja se sastoji u sledećem: 1. Najmanje mesec dana pre izvođenja testa ne smeju se uzimati antibiotici . 2. Najmanje nedelju dana pre izvođenja testa ne smeju se uzimati inhibitori protonske pumpe (Nexium, Controllock....) 3. Najmanje 6 sati pre izvođenja teste ne sme se uzimati hrana (dozvoljeno je samo piti vodu).

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno1,679.72RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno1,679.72RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,366.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,366.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3 dana1,249.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3 dana1,249.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,225.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,225.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,595.22RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,739.68RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,116.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,116.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,372.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,372.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,656.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,739.68RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,739.68RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,326.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,593.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h850.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,041.25RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,041.25RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h922.35RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,060.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,593.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,893.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,893.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,912.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,912.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,912.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,912.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,404.21RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,406.85RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,116.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,323.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,323.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,323.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,060.65RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,129.84RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,129.84RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,893.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,893.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,116.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,116.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,116.22RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h968.44RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h490.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,484.98RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,484.98RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.12RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema8 nedelja5,096.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je 2-5 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se može čuvati u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema17 dana6,301.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,900.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema8 nedelja5,096.00RSD

Priprema: Za pregled se uzima uzorak prvog jutarnjeg iskašljaja. Preporučuje se davanje 3 uzorka tokom 3 uzastopna dana. Uzorak uzeti pre započinjanja antibiotske terapije. Ujutru, pre jela, isprati usta mlakom vodom (skinuti protezu ukoliko je imate). Udahnuti 2-3 puta duboko i iskašljati sadržaj u sterilnu posudu sa poklopcem. Izbegavati kontaminaciju pljuvačkom. Potrebno je 3-5 ml uzorka. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, uzorak se može čuvati u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema8 nedelja5,096.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je 20-50 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se može čuvati u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema8 nedelja5,096.00RSD

Priprema: Za pregled se uzima prvi jutarnji urin, celokupna količina. Preporučuje se davanje 3 uzorka tokom 3 uzastopna dana. Uzorak uzeti pre započinjanja antibiotske terapije. Ujutru, nakon pranja vodom i sapunom (ne koristiti antiseptičke preparate), uzorak uzeti u sterilnu posudu sa poklopcem. Potrebno je najmanje15 ml uzorka. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, uzorak se može čuvati u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema4 dana999.60RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h484.24RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema24 h343.00RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema48 h461.19RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema48 h472.65RSD

Priprema: Uzorak se daje ujutru, pre toalete i jela. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. 1. Pripremiti sterilnu posudu sa širokim otvorom. 2. Usta isprati mlakom vodom. Prethodno skinuti mobilnu protezu. 3. Otvoriti poklopac sa posude i odložiti ga sa unutrašnjom stranom na gore; 4. Udahnuti duboko 2-3 puta, nakašljati se pri trećem izdisaju i iskašljati sadržaj u pripremljenu posudu. 5. Čvrsto zatvoriti pokolpac. 6. Izbegavati kontaminaciju pljuvačkom. 7. Potrebno je najmanje 1ml uzorka, najbolje 3-5ml. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Uzorak se daje ujutru, pre toalete i jela. Uzorak se uzima najmanje 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. 1. Pripremiti sterilnu posudu sa širokim otvorom. 2. Usta isprati mlakom vodom. Prethodno skinuti mobilnu protezu. 3. Otvoriti poklopac sa posude i odložiti ga sa unutrašnjom stranom na gore; 4. Udahnuti duboko 2-3 puta, nakašljati se pri trećem izdisaju i iskašljati sadržaj u pripremljenu posudu. 5. Čvrsto zatvoriti pokolpac. 6. Izbegavati kontaminaciju pljuvačkom. 7. Potrebno je najmanje 1ml uzorka, najbolje 3-5ml. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema72 h1,274.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h464.23RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema21 dana519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema21 dana519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema24 h343.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka.

Priprema24 h343.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka.

Priprema24 h387.30RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Neophodno je da uzorak bude u uronjen u sterilan fiziološki rastvor na temperaturi od 37oC do prijema u laboratoriju.

Priprema4 dana999.60RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h1,030.67RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h1,026.16RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema72 h1,026.06RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema48 h480.20RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Za analizu se preporučuje srednji mlaz prvog jutarnjeg urina. Ispoštovati pripremu kao za bakteriološki pregled. Uzorak se uzima najmanje 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije.

Priprema48 h430.00RSD

Priprema: Priprema za uzimanje uzorka srednjeg mlaza urina. Za analizu se preporučuje srednji mlaz prvog jutarnjeg urina. Ukoliko se ovo ne može ispoštovati, neophodno je da prođe najmanje 4h između dva mokrenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. Uputstvo za muškarce: 1. Oprati regiju oko otvora mokraćnog kanala sapunom i vodom, nakon povlačenja prepucijuma. 2. Pripremiti sterilnu bočicu za uzorak urina. 3. Oprati ruke, povući prepucijum i započeti mokrenje. 4. Nakon par sekundi, bez prekidanja mokrenja, u pripremljenu bočicu urinirati 10-20 ml urina. 5. Ivicu bočice ne dodirivati prstima niti kožom urogenitalne regije. 6. Odmah zatvoriti bočicu. Uputstvo za žene: 1. Oprati regiju oko otvora mokraćnog kanala sapunom i vodom, nakon razdvajanja labija. 2. Pripremiti sterilnu bočicu za uzorak urina. 3. Oprati ruke, razdvojiti labije i započeti mokrenje. 4. Nakon par sekundi, bez prekidanja mokrenja, u pripremljenu bočicu urinirati 10-20 ml urina. 5. Ivicu bočice ne dodirivati prstima niti kožom urogenitalne regije. 6. Odmah zatvoriti bočicu. Uputstvo za decu: Poželjno je uzorak uzeti u sterilnu bočicu, uz prethodnu pripremu kao za odrasle. Izbegavati uzimanje uzorka u kesicu, ali ukoliko je neophodno, pratiti sledeće uputstvo: 1. Oprati regiju oko otvora mokraćnog kanala sapunom i vodom. Pripremiti sterilnu kesicu za uzorak urina. 2. Kesicu zalepiti oko otvora mokraćnog kanala. Poželjno je da ne stoji duže od 1h. 3. Čim u kesici bude dovoljno urina, odlepiti je, i urin pažljivo sipati preko predviđenog otvora u sterilnu bočicu. 4. Voditi računa da ne dođe do kontaminacije fecesom.

Priprema48 h484.24RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema48 h343.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Neophodno je da uzorak bude u uronjen u sterilan fiziološki rastvor na temperaturi od 37oC do prijema u laboratoriju.

Priprema48 h490.00RSD

Priprema: Pre davanja uzorka fecesa u periodu od nekoliko dana (ukoliko je moguće) ne uzimati: - antacide, - uljane laksative, - kontrastna sredstva (soli bizmuta, barijuma i sl.). Preporučuje se set od 3 uzorka (svaki drugi/treći dan). Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5g, odnosno 3-5ml tečne stolice). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema24 h564.97RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema10 dana950.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, prema propisanoj proceduri, pre započinjanja antibiotske terapije. Preporučuje se uzimanje krvi za 2 seta hemokultura (jedan set čine aerobna i anaerobna bočica), sa dva različita anatomska mesta u razmaku od 15-30 min. Uzorak se čuva na sobnoj temperaturi i u najkraćema roku dostavlja u laboratoriju.

Priprema10 dana950.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, prema propisanoj proceduri, pre započinjanja antibiotske terapije. Preporučuje se uzimanje krvi za 2 seta hemokultura (jedan set čine aerobna i anaerobna bočica), sa dva različita anatomska mesta u razmaku od 15-30 min. Uzorak se čuva na sobnoj temperaturi i u najkraćema roku dostavlja u laboratoriju.

Priprema72 h1,057.42RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h490.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema634.16RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h387.39RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h426.59RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,099.56RSD

Priprema: Kultura mikroorganizama za identifikaciju treba da bude sveža (do 24h) i da nije stavljana u frižider.

Priprema21 dana519.28RSD

Priprema: Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema72 h426.30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h294.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima ujutru, pre toalete perianalne regije.

Priprema3-4 dana999.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h539.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem ili bočicu za hemokulturu. Uzorak se čuva na sobnoj temperaturi i u najkraćema roku dostavlja u laboratoriju.

Priprema72 h507.25RSD

Priprema: Rektalni bris se preporučuje kod izražene dijareje, kada nije moguće prikupiti uzorak fecesa za bakteriološku analizu. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema48 h1,026.16RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema48 h1,026.16RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema48 h472.65RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h426.59RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h461.19RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h539.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se može čuvati na sobnoj temperaturi do 2h, u frižideru (+2 do +8 oC) do 24h.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Uzorak se može čuvati na sobnoj temperaturi do 2h, u frižideru (+2 do +8 oC) do 24h

Priprema72 h627.30RSD

Priprema: Preporučuje se set od 3 uzorka (u tri uzastopna dana ako je moguće). Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml tečne stolice). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema24 h343.00RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema4 dana956.97RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h970.00RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h970.00RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema48 h472.65RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h970.00RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema24 h2,342.20RSD

Priprema: Ne preporučuje se testiranje iz formiranog (čvrstog) uzorka stolice, niti kod dece u 1. godini života. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema24 h294.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 dana507.25RSD

Priprema: Preporučuje se set od 3 uzorka (u tri uzastopna dana ako je moguće). Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml tečne stolice). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema4 dana519.28RSD

Priprema: Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h.

Priprema48 h490.00RSD

Priprema: Pre davanja uzorka fecesa u periodu od nekoliko dana (ukoliko je moguće) ne uzimati: - antacide, - uljane laksative, - kontrastna sredstva (soli bizmuta, barijuma i sl.). Preporučuje se set od 3 uzorka (svaki drugi/treći dan). Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5g, odnosno 3-5ml tečne stolice). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h426.59RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h441.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h490.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema4 dana999.60RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h472.36RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h426.59RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h472.65RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h980.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h441.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema4 dana999.60RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka poželjno je očistiti regiju sa koje se uzima bris sterilnim fiziološkim rastvorom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka poželjno je očistiti regiju sa koje se uzima bris sterilnim fiziološkim rastvorom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h484.22RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka poželjno je očistiti regiju sa koje se uzima bris sterilnim fiziološkim rastvorom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema4 dana1,127.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem ili bočicu za hemokulturu. Uzorak se čuva na sobnoj temperaturi i u najkraćema roku dostavlja u laboratoriju.

Priprema72 h1,695.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48h1,470.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se može čuvati na sobnoj temperaturi do 2h, u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema24 h564.97RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema4 dana999.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h490.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,195.38RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h490.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519.28RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h449.62RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,868.46RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,868.46RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno6,295.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h411.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3 dana411.60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h0.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h196.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h23.03RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema90122,999.80RSD

Priprema: Ne jesti, ne piti i ne konzumirati duvanski dim pola sata pre uzorkovanja.

Pripremado 9 dana6,007.40RSD

Priprema: Neophodno uzimanje krvi pacijenta (Na-citratna krv) i patohistološki nalaz.

Priprema5 dana4,007.22RSD

Priprema: Neophodno uzimanje krvi pacijenta (Na-citratna krv) i patohistološki nalaz.

PripremaNeodređeno11,956.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana5,499.96RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema5 dana3,499.58RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema12 dana8,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana4,642.26RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema5 dana2,642.08RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema12-17 dana51,579.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7-9 dana16,711.94RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7-9 dana22,900.64RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema21 dana67,052.58RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana16,711.94RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana22,900.64RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana9,542.10RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema5 dana7,505.82RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema10 dana9,506.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema5 dana7,505.82RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Pripremado 9 dana5,157.74RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana2,000.18RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema22,000.00RSD

Priprema: Uzorkovanje za ovu analizu se radi radnim danima do 13h. Neophodan je nalaz hematologa sa napomenom da li je pacijent na terapiji.

Priprema7 dana3,199.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana4,480.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2 meseca53,998.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana7,737.10RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana9,284.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 7 dana4,642.26RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana6,705.26RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema12 dana31,997.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana8,000.03RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana20,090.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema12 dana47,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana11,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana24,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana7,999.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana19,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana24,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 meseca213,150.00RSD

Priprema: Za detaljne informacije pozvati genetsku laboratoriju.

Priprema30 dana24,500.00RSD

Priprema: Uzorak urina se uzima u roku od 30 minuta nakon masaže prostate.

Priprema15 dana49,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4-5 dana5,570.32RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana9,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana19,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana13,500.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana7,900.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana11,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 nedelje0.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno87,514.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana3,199.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana3,998.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,508.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema60 dana74,480.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,846.89RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana53,998.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana7,500.04RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana12,894.84RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,846.89RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana10,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana28,499.38RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana4,876.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana17,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana15,350.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema90 dana179,928.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana8,125.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana15,276.24RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana15,276.24RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno192,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana8,674.64RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema157,999.74RSD

Priprema: Za detaljne informacije pozvati genetsku laboratoriju.

PripremaNeodređeno71,999.62RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno59,999.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno59,999.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4-5 dana12,379.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana8,330.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana8,330.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana5,999.56RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana8,330.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 dana2,475.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana24,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana7,999.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana12,567.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana11,422.88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana6,301.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,062.90RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina)

Priprema10 dana4,499.96RSD

Priprema: Uzorak fecesa mora da se zamrzne odmah posle uzorkovanja. Zamrznut uzorak doneti u laboratoriju.

Priprema5 dana2,063.15RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina).

Priprema15 dana11,603.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana6,301.99RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,063.15RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina).

Priprema5 dana4,499.99RSD

Priprema: Uzorak fecesa zamrznuti odmah posle uzorkovanja. Zamrznut uzorak doneti u laboratoriju.

Priprema15 dana13,622.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema6 dana8,768.55RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina ( u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina).

Priprema15 dana6,282.78RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana7,840.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,063.15RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina) ili iz genitalnih briseva. Ne može da se radi u toku menstrualnog ciklusa. Trudnice uzimaju uzorak kod ginekologa.

Priprema5 dana2,063.15RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina) ili iz genitalnih briseva. Ne može da se radi u toku menstrualnog ciklusa. Trudnice uzimaju uzorak kod ginekologa.

Priprema17 dana6,302.38RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,063.15RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina) ili iz genitalnih briseva. Ne može da se radi u toku menstrualnog ciklusa. Trudnice uzimaju uzorak kod ginekologa.

PripremaNeodređeno11,295.09RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana11,295.48RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,840.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana9,709.84RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana7,736.85RSD

Priprema: Ne može da se radi u toku menstrualnog ciklusa. Trudnice uzimaju uzorak kod ginekologa.

Priprema15 dana11,889.36RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana8,125.09RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana8,125.09RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,621.82RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana12,000.10RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana27,273.40RSD

Priprema: Minimalna prethodno utvrđena količina virusa za uspešnu genotipizaciju je 10.000 kopija/ml.

Priprema7 dana9,408.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,408.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana13,989.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h4,704.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema6 dana12,620.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana14,200.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana11,200.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana16,800.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana14,648.06RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana9,600.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana16,200.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana13,800.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana10,500.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana19,800.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana16,000.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema2-3 nedeje78,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana9,800.00RSD

Priprema: Analiza se radi od 12-te nedelje trudnoće.

Priprema5 dana12,378.95RSD

Priprema: Analiza se radi od 20-te nedelje trudnoće.

Priprema9 dana3,197.74RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,199.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,197.74RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,199.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana9,542.26RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana22,000.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana4,642.06RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,199.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,197.74RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,199.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,325.54RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2,783.98RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,060.65RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,060.65RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana11,760.00RSD

Priprema: Analiza se radi od 20-te nedelje trudnoće.

Priprema24 h2,270.66RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana4,924.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h2,601.90RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h428.75RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema152,489.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana960.40RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,566.22RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,566.22RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,566.22RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,937.75RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,937.75RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,730.87RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,512.63RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,548.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,237.90RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h793.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h922.35RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,014.59RSD

Priprema: Preporuka je da se analiza ne radi u toku menstrualnog ciklusa.

Priprema24 h1,014.59RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,014.59RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h1,072.23RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h1,166.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h760.97RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,992.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,263.61RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,827.70RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h2,190.30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,679.72RSD

Priprema: Pušenje može da da blago povišene rezultate.

Priprema24 h747.05RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h970.20RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h303.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h922.35RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h58.80RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h58.80RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h649.25RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h122.50RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,992.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana548.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h230.00RSD

Priprema: Pregled urina se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu bočicu uzorkovati srednji mlaz prvog jutarnjeg urina).

Priprema24 h205.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h244.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,732.64RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina. Sterilna bočica mora da se obloži aluminijskom folijom (da bude na tamnom) te uvijenu bočicu sa uzorkom doneti u laboratoriju.

Priprema367.50RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,116.02RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana7,552.86RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,448.04RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana20,682.90RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,594.82RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.34RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana3,499.58RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,060.65RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,060.65RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana980.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,656.56RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,060.65RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,189.90RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,060.65RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka

Priprema72 h1,003.13RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,185.80RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,189.90RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,992.34RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h899.25RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,234.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,799.86RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,528.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h931.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,295.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,295.52RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,392.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,392.18RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Kalkulator

UKUPNO CENA
0 RSD
CENA SA OTVORENIM KARTONOM
(popust 7.5%)
0 RSD

*U cenu nije uračunato uzimanje uzorka koje iznosi 98,00RSD.