Konzilijum

Cistična fibroza

Cistična fibroza je autozomno-recesivno nasledno oboljenje. Učestalost CF kod novorođenih beba je 1:1600-1:2500, dok je učestalost heterozigotnih prenosioca 1:20. Ukoliko su oba roditelja heterozigotni nosioci mutacije učestalost dobijanja bolesnog deteta je 1:4.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h
Syndicate content