Konzilijum

STID- novi genetski test za otkrivanje naslednih bolesti.

STID, skraćenica od   “Screening Test for Inherited Diseases”,  je test kojim se detektuje više od 400 mutacija u više od 100 genetskih oboljenja uključujući:
Cističnu fibrozu; Spinalnu muskularnu atrofiju, Mentalnu retardaciju, Gluvoću, Slepilo, I mnoge druge genetske bolesti koje se ispoljavaju kod dece rođene od zdravih roditelja.

Zbog toga je STID test prvenstveno namenjen budućim roditeljima koji žele da znaju da li nosioci pomenutih  mutacija.

Test se radi iz krvi uzete sa EDTA.

LABORATORIJA U MLADENOVCU NA NOVOJ ADRESI

Laboratorija Konzilijum je u Mladenovcu promenila adresu. Sada se nalazimo u Kralja Aleksandra Obrenovića 56. lokal 6.,

Kontakt telefoni su 011/8231-957 i 064/649-8570.

KONZILIJUM U VELIKOJ PLANI

 

Zavod Konzilijum je,  u skladu sa stalnim unapređenjem kvaliteta rada, otvorio novu laboratoriju u Velikoj Plani na adresi Kralja Petra Prvog 12.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 026 516-156 ili 065 9521-156

Radno vreme: od 7 – 19 h

Subotom: od 8-14 h

REAL-TIME PCR DIJAGNOSTIKA VIRUSNIH GASTROENTERITISA UZROKOVANIH NORO, ASTRO I ROTA VIRUSOM

Sva tri virusa (Norovirus­/Rotavirus/Astrovirus) određuju se iz jednog uzorka. Pošto je analiza bazirana na real-time PCR metodi, jasno je da se radi o visokoj specifičnosti i senzitivnosti pri detekciji ovih patogena.

Virusni gastroenteritisi su česte infekcije želuca i creva čiji su osnovni simptomi povraćanje i dijareja. Mogu ih uzrokovati različiti virusi, a najčešći su Norovirusi, Astrovirusi,  Rotavirusi i Adenovirusi.

LAJMSKA BOLEST (Lyme borreliosis)

Lajmska bolest (Lyme borreliosis)  je  oboljenje koje izaziva bakterija iz roda spiroheta, Borrelia Burgdorferi. To je najčešće oboljenje na severnoj hemisferi koje prenosi određena vrsta iksoidnih krpelja (Ixodes ricinus).

PCR METODA ZA DETEKCIJU CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Za razliku od brzih, rutinskih testova, kojima se detektuju toksini koje Clostridium difficile produkuje i koji imaju određena ograničenja, PCR metodom, baziranom na amplifikaciji  gena za citotoksin (toksin B), nepogrešivo se detektuje prisustvo same bakterije u uzorku. Analiza može da se radi iz fecesa ili vode za koju se sumnja da je kontaminirana Clostridiumom difficile.

KONZILIJUM U VALJEVU

Zavod Konzilijum je u saradnji sa Poliklinikom Jokić  otvorio novu laboratoriju u Valjevu na adresi 

Valjevo - Pop Lukina 37/1u Valjevu

tel: 014-291-931

Radno vreme: od 8– 19 h subotom od 8 – 12 h

PCA3- NOVI GENETSKI PARAMETAR ZA SKRINING KARCINOMA PROSTATE

Karcinom prostate je bolest kod koje nije uvek lako predvideti koji je pacijent sa visokim rizikom za pozitivan nalaz biopsije . Sa druge strane, kada se postavi dijagnoza, od krucijalnog je značaja procena kojih pacijenata će tumor agresivno progredirati i shodno tome zahtevati adekvatan i agresivan tretman.

Dosadašnja rana detekcija karcinoma prostate primarno je zasnovana na:

*Digitalnom rektalnom pregledu prostate i/ili *Određivanju koncentracije PSA (Prostata Specifičnog Antigena).

GAUCHER-ova BOLEST

Gaucher-ova bolest predstavlja autozomalno recesivno oboljenje.

Kod zdravih osoba postoji enzim glukocerebrozidaza koji seče molekul masti glukocerebrozid. Kod obolelih osoba enzim je ili inaktiviran ili ima minimalnu aktivnost stoga dolazi do taloženja masti u lizozomima makrofaga i ovi abnormalni makrofagi se nazivaju "gaucher-ove ćelije".

Ove ćelije su prisutne u mozgu, plućima, jetri i slezini.

Postoji tri tipa Gaucher-ove bolesti:

SARKOIDOZA

Sarkoidoza je sistemsko inflamatorno oboljenje koje predstavlja rezultat interakcije spoljašnje sredine i genetike.

Postoji genetska analiza koja može ukazati na mogući rizik od ovog oboljenja. Analiza podrazumeva ispitivanje BTNL2 gena čiji protein deluje kao ko-stimulatorni molekul koji ima negativnu regulaciju u T-ćelijskoj aktivaciji (sprečava T-ćelijski odgovor) što znači da učestvuje u imunološkim i inflamatornim oboljenjima. Mutacija u BTNL2 genu vodi ka skraćenom proteinu koji gubi ulogu negativnog regulatora.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h
Syndicate content