Konzilijum

Zamena uzorka je gruba laboratorijska greška koja se ne prašta od strane rukovodstva Konzilijuma. Ove činjenice su svesni svi zaposleni, a prijem je organizovan tako da je mogućnost za ovu grešku isključena.

Konzilijum poseduje sopstveni laboratorijski informacioni sistem (LIS). Svaki uzorak nakon
ubacivanja u LIS dobija jedinstveni identifikacioni broj koji, uz korišćenje specijalnih
programa LIS-a, omogućava jednostavno i veoma efikasno praćenje procesa rada. Deo
prednosti koju sistem pruža je i efikasno rukovanje sa uzorcima visokog prioriteta
(hitni zahtevi, nestabilni parametri, parametri koji se uzimaju pod posebnim uslovima, itd)

Proces je definisan procedurama i uputstvima kao deo menadžmenta kvalitetom kojim
rukovodi Dipl. fiziko-hemičar Snežana Mladenović.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h