Konzilijum

Konzilijum se bavi laboratorijskom dijagnostikom od 1994. god. kao Biohemijska i Mikrobiološka laboratorija koje su se 2005. god objedinile u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku ''Konzilijum''.

2007.god. Zavod ''Konzilijum'' je rešenjem br 01-183 Akreditacionog tela Srbije postao prva
privatna akreditovana laboratorija za biohemijska ispitivanja.

 

Tokom celog perioda postojanja Zavod ''Konzilijum'' se razvijao i unapređivao tako da danas
raspolaže sa visokokvalifikovanim i obučenim kadrom i najsavremenijom opremom za
laboratorijsku dijagnostiku.

 

Program analiza, koji obuhvata u ovom momentu preko 1000 parametara, pokriva sve oblasti
savremene medicine i omogućava da pacijent u najkraćem roku dobije rezultate neophodne
za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Kroz brojne međunarodne projekte, Zavod ''Konzilijum'' se dokazao i u oblasti naučno-
istraživačke delatnosti.

 

Zavod ''Konzilijum'' radi pod stručnim nadzorom mr.sci Drine Topalov, specijaliste medicinske
biohemije i New Zealand Registrated Medical Technologist sa 30 godina iskustva i aktivnog
rada u kliničkim biohemijskim laboratorijama.

 

Poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, stručno osoblje, oprema i reagensi vrhunskih
svetskih proizvođača doprineli su da Zavod stekne reputaciju vodeće laboratorije i saradnju sa
eminentnim ustanovama iz državnog i privatnog sektora.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h