Konzilijum

Mr Sci Drina Topalov

Direktor

Specijalista medicinske biohemije

 

Snežana Mladenović
Zamenik direktora

Specijalista fizičko-hemijskih nauka

 

Jovana Glodić

Rukovodilac biohemijske laboratorije

Dipl. farmaceut-biohemičar

 

Prof Dr Jovan Dimitrijević

Rukovodilac patohistološke laboratorije

Specijalista patohistologije

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h