Kalkulator analiza

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,200.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,134.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h711RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,094.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,094.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,710.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,690.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,747.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,710.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,660.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3 dana14,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,063.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,296.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h60RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 hRSD

priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana5,998.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h30RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema156,399.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,640.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana11,760.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 3 ned.23,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana3,560.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 ned.25,480.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana17,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 ned.28,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema21 dan10,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana20,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana9,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana15,126.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h2,499.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana5,931.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana15,126.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana922RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h230RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h830RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,384.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,690.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,500.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz drugog jutarnjeg urina (potrebna minimalna količina uzorka je 15ml). U laboratoriju se donosi uzorak tri uzastopna jutra.

Priprema15 dana1,689.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h410RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h581RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3 nedelje10,315.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana750RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,200.00RSD

Priprema: Trajanje apstinencije od 3-5 dana pre ostavljanja uzoraka za određivanje spermograma.

Priprema24 h2,900.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h794RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,326.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h913RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,138.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h685RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h670RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h670RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,999.00RSD

Priprema: Preporuka je da se plasira braunila i obavezno mirovanje 30 min. pre uzorkovanja.

Priprema24 h680RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h680RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h747RSD

Priprema: Preporuka je da se plasira braunila.

Priprema24 h885RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h747RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h920RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h970RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,250.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno3,944.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,939.00RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,219.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 danaRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,120.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana3,553.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana3,553.00RSD

Priprema: 1. Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore 2. Urin sakupljati u tamnu bocu u koju je prethodno dodat konzervans (10-15 ml 6M HCl). Tokom sakupljanja, bocu sa konzervansom držati na hladnom (4-8 0C ); Na zahtev boca se može dobiti u laboratoriji. 3. Saklupljanje urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana. 4. Ako je moguće, izmeriti količniu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju.

Priprema24 h780RSD

Priprema: Preporuka je da se plasira braunila.

Priprema5 dana780RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,400.00RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema10 danaRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,939.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,939.00RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore

Priprema15 dana1,300.00RSD

Priprema: Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: - kafu, coca colu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz - ne uzimati beta blokatore Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema5 dana1,153.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,164.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h950RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema20 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,190.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,646.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,600.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana2,100.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema7 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h930RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,113.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,700.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h930RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,300.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana5,104.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h570RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h570RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,018.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h475RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h475RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h475RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,822.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,246.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h580RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h138RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h200RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h200RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h235RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h147RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h120RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,257.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana16,142.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5-7 dana14,988.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana1,730.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2 - 3 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana3,690.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana2,306.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema30 min11,530.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5-7 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5-7 dana4,612.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana6,918.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana6,918.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana5,764.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana10,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana15,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,458.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,458.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h400RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana2,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana12,728.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana2,306.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana2,306.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-5 dana4,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,504.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana5,166.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,458.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,458.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana951RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5-7 dana10,376.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 dana4,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h6,189.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana15,386.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana21,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana12,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana18,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,421.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana33,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana19,992.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana25,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h427RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,513.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,420.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima ponedeljkom i sredom do 12h.

Priprema15 dana466RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h462RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h461RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema48 h1,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 hRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,513.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 dana6,860.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,040.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,250.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,250.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,217.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,014.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,014.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,014.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema30 dana4,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,217.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema30 dana4,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,284.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,370.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,567.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,146.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,217.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,217.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,350.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,350.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h980RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,900.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h980RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h985RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,030.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,350.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,350.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,350.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,350.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h900RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h770RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,750.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,750.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,750.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema96 h1,050.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,350.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,750.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,750.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h1,764.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,033.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,294.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,042.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,042.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,042.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,042.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana8,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h662RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 danaRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,050.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,028.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h550RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h550RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana844RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h600RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h600RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h610RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h450RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,999.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana18,886.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana9,441.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,028.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,817.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,518.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana24,402.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,987.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana12,852.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,744.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,984.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,984.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,984.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,989.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,150.00RSD

Priprema: Ukoliko je pacijent na terapiji inhibitorima ACE-a neophodno je da isključi terapiju najmanje 24, a po mogućnosti i 48h pre uzimanja uzorka krvi.

Priprema15 dana796RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,274.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,427.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,427.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,427.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,427.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h155RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h900RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,725.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema7 dana5,980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h600RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana550RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana550RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,500.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h135RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h4,410.00RSD

Priprema: U konsultaciji sa lekarom.

Priprema15 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,500.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h138RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana4,410.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h138RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h135RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 hRSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema2 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h115RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h650RSD

Priprema: Analiza se radi iz drugog jutarnjeg urina ili iz 24h urina (Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana950RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana950RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzeti prvi jutarnji urin, prvi mlaz. Potrebno je minimun 50ml urina).

Priprema48 h1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,410.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h425RSD

Priprema: Analiza se radi iz drugog jutarnjeg urina.

Priprema24 h120RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h260RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana672RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h125RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h125RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h382RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h382RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h125RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h115RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h115RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h210RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,052.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h136RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana470RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema48 h250RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h270RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h175RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h130RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h135RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h175RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h400RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h400RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h2,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h350RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h110RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h800RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24105RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h810RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h150RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte (preporuka je da se uzorkovanje vrši u jutarnjim časovima najkasnije do 12h).

Priprema15 dana1,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h150RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h610RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h150RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,200.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h1,200.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema48 h430RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h430RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h145RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h135RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema2 dana750RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,028.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h145RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana554RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,800.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana686RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana686RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema60 min450RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2 h980RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema60 minuta1,050.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h500RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,733.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,273.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,136.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h270RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h2,056.00RSD

Priprema: Praćenje terapije LMWH (fraksiparin, fragmin, cleksan) – uzorak za određivanje Anti Xa uzeti u 4-tom satu nakon aplikacije LMWH.

Priprema5 dana750RSD

Priprema: 1.Ispitivanje se preporučuje 6 meseci nakon akutne tromboze. 2.Pre OAT (oralno antikoagulantna terapija) ili 1-2 nedelje po prestanku terapije OAT. 3.U konsultaciji sa lekarom.

Priprema15 dana1,260.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana2,063.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h140RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 hRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,421.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,238.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 hRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 hRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,570.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,450.00RSD

Priprema: 1.Ispitivanje se preporučuje 6 meseci nakon akutne tromboze. 2.Pre OAT (oralno antikoagulantna terapija ili 1-2 nedelje po prestanku terapije OAT. 3.U konsultaciji sa lekarom.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,450.00RSD

Priprema: 1.Ispitivanje se preporučuje 6 meseci nakon akutne tromboze. 2.Pre OAT (oralno antikoagulantna terapija) ili 1-2 nedelje po prestanku terapije OAT. 3.U konsultaciji sa lekarom.

Priprema24 h270RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h490RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 danaRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,056.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,056.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h110RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h110RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,029.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 danaRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,392.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana7,694.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,246.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h530RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h530RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h980RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,764.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,352.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,015.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,518.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,518.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,487.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,875.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2 dana306RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema152,602.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,783.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,015.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,141.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,980.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,508.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,880.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,296.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema156,344.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,900.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,312.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h650RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h88RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h135RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h244RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana980RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno6,860.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,725.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana2,731.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 danaRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,807.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,807.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema5 dana1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h550RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,186.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,186.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,186.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,186.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 danaRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h922RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,485.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,485.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,323.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,323.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,323.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 danaRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,595.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,060.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,740.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,150.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,372.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno1,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno1,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,186.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,060.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h3,095.00RSD

Priprema: Za pouzdanost rezultata izdisajnog testa na Helicobacter Pylori od velikog značaja je priprema pacijenta koja se sastoji u sledećem: 1. Najmanje mesec dana pre izvođenja testa ne smeju se uzimati antibiotici . 2. Najmanje nedelju dana pre izvođenja testa ne smeju se uzimati inhibitori protonske pumpe (Nexium, Controllock....) 3. Najmanje 6 sati pre izvođenja teste ne sme se uzimati hrana (dozvoljeno je samo piti vodu).

Priprema15 dana3,920.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,940.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,470.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno1,680.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno1,680.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,367.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,367.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,186.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,280.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,280.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,250.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,250.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,209.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,209.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,327.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,568.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,219.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,219.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,388.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,320.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,001.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,651.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana3,404.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana3,404.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,125.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h922RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h922RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,300.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,367.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,367.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,367.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema8 nedelja5,096.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je 2-5 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se može čuvati u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema17 dana6,302.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,900.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema8 nedelja5,096.00RSD

Priprema: Za pregled se uzima uzorak prvog jutarnjeg iskašljaja. Preporučuje se davanje 3 uzorka tokom 3 uzastopna dana. Uzorak uzeti pre započinjanja antibiotske terapije. Ujutru, pre jela, isprati usta mlakom vodom (skinuti protezu ukoliko je imate). Udahnuti 2-3 puta duboko i iskašljati sadržaj u sterilnu posudu sa poklopcem. Izbegavati kontaminaciju pljuvačkom. Potrebno je 3-5 ml uzorka. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, uzorak se može čuvati u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema8 nedelja5,096.00RSD

Priprema: Za pregled se uzima prvi jutarnji urin, celokupna količina. Preporučuje se davanje 3 uzorka tokom 3 uzastopna dana. Uzorak uzeti pre započinjanja antibiotske terapije. Ujutru, nakon pranja vodom i sapunom (ne koristiti antiseptičke preparate), uzorak uzeti u sterilnu posudu sa poklopcem. Potrebno je najmanje15 ml uzorka. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, uzorak se može čuvati u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema4 dana1,127.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem ili bočicu za hemokulturu. Uzorak se čuva na sobnoj temperaturi i u najkraćema roku dostavlja u laboratoriju.

Priprema72 h1,695.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48h1,470.00RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se može čuvati na sobnoj temperaturi do 2h, u frižideru (+2 do +8oC) do 24h.

Priprema48 h565RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema72 h1,349.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema8 nedelja3,095.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 dana1,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h490RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,041.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,058.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h1,068.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,195.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h490RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h450RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h427RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h441RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h490RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema4 dana1,000.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h472RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h427RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h473RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h980RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h441RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema4 dana1,000.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka poželjno je očistiti regiju sa koje se uzima bris sterilnim fiziološkim rastvorom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka poželjno je očistiti regiju sa koje se uzima bris sterilnim fiziološkim rastvorom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h484RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka poželjno je očistiti regiju sa koje se uzima bris sterilnim fiziološkim rastvorom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h473RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h427RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h461RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h539RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se može čuvati na sobnoj temperaturi do 2h, u frižideru (+2 do +8 oC) do 24h.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Uzorak se može čuvati na sobnoj temperaturi do 2h, u frižideru (+2 do +8 oC) do 24h

Priprema72 h627RSD

Priprema: Preporučuje se set od 3 uzorka (u tri uzastopna dana ako je moguće). Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml tečne stolice). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema48 h343RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema4 dana957RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h970RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h970RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema48 h473RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h970RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema24 h2,342.00RSD

Priprema: Ne preporučuje se testiranje iz formiranog (čvrstog) uzorka stolice, niti kod dece u 1. godini života. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema24 h294RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 dana507RSD

Priprema: Preporučuje se set od 3 uzorka (u tri uzastopna dana ako je moguće). Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5 g, odnosno 3-5 ml tečne stolice). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema4 dana519RSD

Priprema: Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h.

Priprema48 h490RSD

Priprema: Pre davanja uzorka fecesa u periodu od nekoliko dana (ukoliko je moguće) ne uzimati: - antacide, - uljane laksative, - kontrastna sredstva (soli bizmuta, barijuma i sl.). Preporučuje se set od 3 uzorka (svaki drugi/treći dan). Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5g, odnosno 3-5ml tečne stolice). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema48 h490RSD

Priprema: Pre davanja uzorka fecesa u periodu od nekoliko dana (ukoliko je moguće) ne uzimati: - antacide, - uljane laksative, - kontrastna sredstva (soli bizmuta, barijuma i sl.). Preporučuje se set od 3 uzorka (svaki drugi/treći dan). Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. 1. Pripremiti namensku posudu koja na poklopcu ima kašičicu za sakupljanje uzorka. 2. Uzorak se sakuplja iz čiste posude, kese, sa pelene, uz izbegavanje kontaminacije toalet papirom, vodom, urinom. 3. Pokupiti 3 kašičice sa 3 različita mesta (količina je 2-5g, odnosno 3-5ml tečne stolice). 4. Birati delove sa vidljivom sluzi ili krvi ukoliko ih ima. Ukoliko je feces čvrst, uzeti sa oba kraja i iz sredine uzorka. 5. Čvrsto zatvoriti poklopac posude.

Priprema48 h565RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema10 dana950RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, prema propisanoj proceduri, pre započinjanja antibiotske terapije. Preporučuje se uzimanje krvi za 2 seta hemokultura (jedan set čine aerobna i anaerobna bočica), sa dva različita anatomska mesta u razmaku od 15-30 min. Uzorak se čuva na sobnoj temperaturi i u najkraćema roku dostavlja u laboratoriju.

Priprema10 dana950RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, prema propisanoj proceduri, pre započinjanja antibiotske terapije. Preporučuje se uzimanje krvi za 2 seta hemokultura (jedan set čine aerobna i anaerobna bočica), sa dva različita anatomska mesta u razmaku od 15-30 min. Uzorak se čuva na sobnoj temperaturi i u najkraćema roku dostavlja u laboratoriju.

Priprema72 h1,057.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h490RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema634RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h387RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h427RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h426RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,100.00RSD

Priprema: Kultura mikroorganizama za identifikaciju treba da bude sveža (do 24h) i da nije stavljana u frižider.

Priprema21 dana519RSD

Priprema: Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema72 h426RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h294RSD

Priprema: Uzorak se uzima ujutru, pre toalete perianalne regije.

Priprema8 nedelja5,096.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3-4 dana1,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h539RSD

Priprema: Uzorak uzima kvalifikovano osoblje, poželjno pre započinjanja antibiotske terapije. Potrebna količina za analizu je najmanje 1 ml uzorka uzetog u sterilnu posudu sa poklopcem ili bočicu za hemokulturu. Uzorak se čuva na sobnoj temperaturi i u najkraćema roku dostavlja u laboratoriju.

Priprema72 h507RSD

Priprema: Rektalni bris se preporučuje kod izražene dijareje, kada nije moguće prikupiti uzorak fecesa za bakteriološku analizu. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema48 h1,026.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema48 h1,026.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema48 h461RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema48 h473RSD

Priprema: Uzorak se daje ujutru, pre toalete i jela. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. 1. Pripremiti sterilnu posudu sa širokim otvorom. 2. Usta isprati mlakom vodom. Prethodno skinuti mobilnu protezu. 3. Otvoriti poklopac sa posude i odložiti ga sa unutrašnjom stranom na gore; 4. Udahnuti duboko 2-3 puta, nakašljati se pri trećem izdisaju i iskašljati sadržaj u pripremljenu posudu. 5. Čvrsto zatvoriti pokolpac. 6. Izbegavati kontaminaciju pljuvačkom. 7. Potrebno je najmanje 1ml uzorka, najbolje 3-5ml. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Uzorak se daje ujutru, pre toalete i jela. Uzorak se uzima najmanje 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. 1. Pripremiti sterilnu posudu sa širokim otvorom. 2. Usta isprati mlakom vodom. Prethodno skinuti mobilnu protezu. 3. Otvoriti poklopac sa posude i odložiti ga sa unutrašnjom stranom na gore; 4. Udahnuti duboko 2-3 puta, nakašljati se pri trećem izdisaju i iskašljati sadržaj u pripremljenu posudu. 5. Čvrsto zatvoriti pokolpac. 6. Izbegavati kontaminaciju pljuvačkom. 7. Potrebno je najmanje 1ml uzorka, najbolje 3-5ml. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema72 h1,274.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h464RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema21 dana519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema21 dana519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oprati vodom i sapunom. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije. Transportovati do laboratorije u roku od 2h na sobnoj temperaturi. Ukoliko se transport odlaže, uzorak čuvati u frižideru do 24 sata.

Priprema48 h343RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka.

Priprema48 h343RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka.

Priprema24 h387RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Neophodno je da uzorak bude u uronjen u sterilan fiziološki rastvor na temperaturi od 37oC do prijema u laboratoriju.

Priprema4 dana1,000.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h1,031.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema72 h1,026.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema72 h1,026.00RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Uzorak odmah staviti u odgovarajuću transportnu podlogu.

Priprema48 h480RSD

Priprema: Pre uzimanja uzorka regiju oko uretralnog otvora oprati vodom i sapunom. Ne preporučuje se mokrenje 1-2h pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Za analizu se preporučuje srednji mlaz prvog jutarnjeg urina. Ispoštovati pripremu kao za bakteriološki pregled. Uzorak se uzima najmanje 3 meseca od završetka sistemske antigljivične terapije.

Priprema48 h430RSD

Priprema: Priprema za uzimanje uzorka srednjeg mlaza urina. Za analizu se preporučuje srednji mlaz prvog jutarnjeg urina. Ukoliko se ovo ne može ispoštovati, neophodno je da prođe najmanje 4h između dva mokrenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ako transport do laboratorije traje duže od 2h, uzorak čuvati u frižideru do 24h. Uputstvo za muškarce: 1. Oprati regiju oko otvora mokraćnog kanala sapunom i vodom, nakon povlačenja prepucijuma. 2. Pripremiti sterilnu bočicu za uzorak urina. 3. Oprati ruke, povući prepucijum i započeti mokrenje. 4. Nakon par sekundi, bez prekidanja mokrenja, u pripremljenu bočicu urinirati 10-20 ml urina. 5. Ivicu bočice ne dodirivati prstima niti kožom urogenitalne regije. 6. Odmah zatvoriti bočicu. Uputstvo za žene: 1. Oprati regiju oko otvora mokraćnog kanala sapunom i vodom, nakon razdvajanja labija. 2. Pripremiti sterilnu bočicu za uzorak urina. 3. Oprati ruke, razdvojiti labije i započeti mokrenje. 4. Nakon par sekundi, bez prekidanja mokrenja, u pripremljenu bočicu urinirati 10-20 ml urina. 5. Ivicu bočice ne dodirivati prstima niti kožom urogenitalne regije. 6. Odmah zatvoriti bočicu. Uputstvo za decu: Poželjno je uzorak uzeti u sterilnu bočicu, uz prethodnu pripremu kao za odrasle. Izbegavati uzimanje uzorka u kesicu, ali ukoliko je neophodno, pratiti sledeće uputstvo: 1. Oprati regiju oko otvora mokraćnog kanala sapunom i vodom. Pripremiti sterilnu kesicu za uzorak urina. 2. Kesicu zalepiti oko otvora mokraćnog kanala. Poželjno je da ne stoji duže od 1h. 3. Čim u kesici bude dovoljno urina, odlepiti je, i urin pažljivo sipati preko predviđenog otvora u sterilnu bočicu. 4. Voditi računa da ne dođe do kontaminacije fecesom.

Priprema48 h484RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema48 h343RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka. Neophodno je da uzorak bude u uronjen u sterilan fiziološki rastvor na temperaturi od 37oC do prijema u laboratoriju.

Priprema4 dana1,000.00RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >20 min, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h519RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 7 dana od primene lokalne, odnosno 3 meseca od sistemske antigljivične terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema48 h484RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije. Ukoliko transport do laboratorije traje >2h, bris se čuva u odgovarajućoj transportnoj podlozi.

Priprema24 h343RSD

Priprema: Ne preporučuje se uzorkovanje tokom menstrualnog krvarenja. 24h pre uzimanja uzorka ne treba koristiti vaginalete, tampone, niti imati seksualne odnose. Uzorak se uzima najmanje 5 dana po završetku antibiotske terapije.

Priprema15 dana2,868.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,868.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno6,296.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,724.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h412RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema3 dana412RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24hRSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h196RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h23RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema7-9 dana16,712.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana16,712.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema22,000.00RSD

Priprema: Uzorkovanje za ovu analizu se radi radnim danima do 13h. Neophodan je nalaz hematologa sa napomenom da li je pacijent na terapiji.

Pripremado 9 dana1,805.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana9,500.00RSD

Priprema: Neophodno uzimanje krvi pacijenta (Na-citratna krv) i patohistološki nalaz.

Priprema5 dana4,007.00RSD

Priprema: Neophodno uzimanje krvi pacijenta (Na-citratna krv) i patohistološki nalaz.

PripremaNeodređeno11,956.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana5,500.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema5 dana3,500.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema12 dana8,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana5,800.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema5 dana2,642.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Pripremado 9 dana5,158.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana9,542.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema5 dana7,506.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema10 dana8,000.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema5 dana7,506.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Pripremado 9 dana5,158.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana2,000.00RSD

Priprema: Neophodan patohistološki nalaz.

Priprema90123,000.00RSD

Priprema: Ne jesti, ne piti i ne konzumirati duvanski dim pola sata pre uzorkovanja.

Priprema15 dana14,308.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema90 dana179,928.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana8,125.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana7,900.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana10,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana4,641.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana4,877.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana15,276.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana15,276.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno192,080.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana44,565.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana9,847.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana63,602.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana8,675.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema158,000.00RSD

Priprema: Za detaljne informacije pozvati genetsku laboratoriju.

PripremaNeodređeno72,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno60,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno60,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4-5 dana12,379.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana8,330.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana8,330.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana7,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana6,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana7,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 dana2,475.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 60 dana157,450.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana24,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana8,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana19,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana11,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana13,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 nedeljeRSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno87,514.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana3,998.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,508.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana37,240.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,847.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana53,998.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana7,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 9 dana12,895.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,847.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana12,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana28,499.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana17,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana9,285.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Pripremado 7 dana4,642.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana6,705.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema12 dana31,997.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana8,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana20,090.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema12 dana47,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana14,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4 meseca213,150.00RSD

Priprema: Za detaljne informacije pozvati genetsku laboratoriju.

Priprema30 dana24,500.00RSD

Priprema: Uzorak urina se uzima u roku od 30 minuta nakon masaže prostate.

Priprema15 dana49,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema8 dana7,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana9,847.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema6 dana6,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema4-5 dana5,570.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana9,600.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana5,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana9,847.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana4,480.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2 meseca53,998.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana24,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana8,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana12,568.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana11,603.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana6,302.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,063.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina).

Priprema5 dana4,500.00RSD

Priprema: Uzorak fecesa zamrznuti odmah posle uzorkovanja. Zamrznut uzorak doneti u laboratoriju.

Priprema15 dana13,622.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema6 dana8,769.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina ( u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina).

Priprema15 dana6,283.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana7,840.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema1535,280.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,063.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina) ili iz genitalnih briseva. Ne može da se radi u toku menstrualnog ciklusa. Trudnice uzimaju uzorak kod ginekologa.

Priprema5 dana2,063.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina) ili iz genitalnih briseva. Ne može da se radi u toku menstrualnog ciklusa. Trudnice uzimaju uzorak kod ginekologa.

Priprema17 dana6,302.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,063.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina) ili iz genitalnih briseva. Ne može da se radi u toku menstrualnog ciklusa. Trudnice uzimaju uzorak kod ginekologa.

Priprema17 dana12,568.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana11,423.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana6,302.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana2,063.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina)

Priprema10 dana7,000.00RSD

Priprema: Uzorak fecesa mora da se zamrzne odmah posle uzorkovanja. Zamrznut uzorak doneti u laboratoriju.

Priprema5 dana2,063.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu čašicu uzorkovati prvi mlaz prvog jutarnjeg urina).

Priprema15 dana9,710.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema17 dana6,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana7,737.00RSD

Priprema: Ne može da se radi u toku menstrualnog ciklusa. Trudnice uzimaju uzorak kod ginekologa.

Priprema15 dana11,889.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,622.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana27,273.00RSD

Priprema: Minimalna prethodno utvrđena količina virusa za uspešnu genotipizaciju je 10.000 kopija/ml.

Priprema7 dana9,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,408.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno13,288.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,408.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana12,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana9,408.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana13,990.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana5,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

PripremaNeodređeno11,295.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana11,295.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,840.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema6 dana12,620.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana14,200.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana20,220.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana14,648.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana13,800.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana19,800.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana21,800.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana11,200.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana16,800.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana9,600.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana16,200.00RSD

Priprema: Uzorak uzima ginekolog.

Priprema6 dana10,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema6 dana16,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2-3 nedeje78,400.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana9,800.00RSD

Priprema: Analiza se radi od 12-te nedelje trudnoće.

Priprema5 dana12,379.00RSD

Priprema: Analiza se radi od 20-te nedelje trudnoće.

Priprema9 dana3,198.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,198.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,198.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema9 dana3,200.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema10 dana22,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,326.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema2,784.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,666.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana11,760.00RSD

Priprema: Analiza se radi od 20-te nedelje trudnoće.

Priprema24 h2,271.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana4,925.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h2,602.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema20 dana6,296.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h450RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana960RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,566.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,566.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,566.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,938.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,938.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,300.00RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h820RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h950RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,060.00RSD

Priprema: Preporuka je da se analiza ne radi u toku menstrualnog ciklusa.

Priprema24 h1,060.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,060.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h1,100.00RSD

Priprema: Uzorak se uzima natašte.

Priprema24 h1,180.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h800RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,992.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,264.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,828.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h2,190.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h3,430.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,078.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,680.00RSD

Priprema: Pušenje može da da blago povišene rezultate.

Priprema24 h780RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h970RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema48 h3,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,548.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h304RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h950RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h59RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h59RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema24 h680RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h130RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,992.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana570RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h250RSD

Priprema: Pregled urina se radi iz prvog jutarnjeg urina (u sterilnu bočicu uzorkovati srednji mlaz prvog jutarnjeg urina).

Priprema24 h220RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h244RSD

Priprema: Sakuplja se 24h urin (Saklupljanje 24h urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju).

Priprema15 dana1,733.00RSD

Priprema: Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina. Sterilna bočica mora da se obloži aluminijskom folijom (da bude na tamnom) te uvijenu bočicu sa uzorkom doneti u laboratoriju.

Priprema24 h59RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema368RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema98RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,186.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h2,000.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,700.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,003.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana1,992.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,190.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,116.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana7,553.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,448.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h850RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,595.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka

Priprema155,592.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema7 dana3,500.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,176.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,361.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema5 dana1,100.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka

Priprema5 dana1,100.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka

Priprema5 dana980RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka

PripremaNeodređeno11,889.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana5,657.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka

Priprema72 h1,100.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,190.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema72 h1,100.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka

Priprema15 dana4,361.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana4,984.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,528.00RSD

Priprema: Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka

Priprema24 h931RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,296.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana6,296.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,392.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,392.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24h899RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana3,234.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema154,984.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema24 h1,960.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,156.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Priprema15 dana2,800.00RSD

Nije potrebna priprema za uzimanje uzorka.

Kalkulator

UKUPNO CENA
0 RSD
CENA SA OTVORENIM KARTONOM
(popust 7.5%)
0 RSD

*U cenu nije uračunato uzimanje uzorka koje iznosi 98,00RSD.